Nieuw startschot voor het Amaliapark

Atletiekbaan krijgt nieuw leven..

Bij het aanbieden van de petitie afgelopen maandag aan Maarten van Ooijen, was al duidelijk dat de bezuiniging op de atletiekbaan Amaliapark niet door zou gaan.
Gisteravond, bij de behandeling van de begroting 2020, kreeg de motie hierover bijna alle partijen over de streep.

42 van de 45 raadsleden stemden voor een nieuw startschot voor het Amaliapark. Geweldig! Eindelijk definitief!
We zijn daar enorm blij mee maar ook met alle mensen die hebben bijgedragen aan dit succes.
Klasse zoals iedereen zich heeft ingezet voor het behoud van de atletiekbaan in de huidige vorm. Inclusief gemeenteraadsleden.
De politiek kon niet om al dit protest heen. Vooral het niet betrekken van de gebruikers bij het aankondigen van de bezuiniging viel bij een aantal raadsleden verkeerd.

Maar het werk is nog niet gedaan. Er moet nu nagedacht gaan worden over beter gebruik van deze atletiekbaan.
We hebben toegezegd hier ook voor te gaan!

Verslag schrijven overzicht