Trainingen op de baan en vanaf DESTO

Donderdag, 12 maart

Het is een bijzondere tijd en het bestuur van Trecho vindt dat de ernst van deze, door het coronavirus veroorzaakte situatie niet moet worden onderschat. Vandaar dat we besloten hebben om voorlopig in ieder geval tot eind maart alle trainingen vanaf DESTO en vanaf de baan aan het Amaliapark niet door te laten gaan. Ook de ledenvergadering wordt voorlopig uitgesteld en gaat op 20 maart definitief niet door. 

We zullen de leden en de mensen van de clinic-groep via de mail en / of de clubapp op de hoogte houden van het al dan niet doorgaan van trainingen in april. 

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van Trecho,

Wilfred van EsNieuws Overzicht