Trees Vermeulen wordt erelid van Trecho

Tijdens de ledenvergadering van 31 maart j.l. werd bekend gemaakt dat het bestuur besloten heeft Trees Vermeulen erelid te maken. Vanaf de oprichting van Trecho (sinds 2007) heeft Trees erg veel betekend voor de club. Vanaf de start was zij bestuurslid. Zij was systeembeheerder, beheerder van de website, en de clubapp, ze was trainer en was wedstrijdcommissaris clubkampioenschappen. Ook was de ledenadministratie haar taak. Trees is officieel gestopt met haar werkzaamheden in maart 2022. Zij ondersteunt de leden nog die haar taken hebben overgenomen. Trees kreeg een oorkonde uitgereikt door de voorzitter.

Nieuws Overzicht